"NIEBIESKI PARASOL" Małgorzata Chmielewska

Niepubliczny Zakład Domowej Opieki Paliatywnej i Długoterminowej

Zakład „Niebieski Parasol” to zespół ludzi przeszkolonych i pracujących w opiece paliatywnej, którzy chcą nieść pomoc chorym w ich domach, podejmując wszelkie możliwe starania, aby złagodzi dolegliwości chorego i zaspokoić wszystkie ważne jego potrzeby.

W skład zespołu wchodzą: lekarze (onkolog, chirurg i internista), pielęgniarki, psycholog, rehabilitant i opiekunka medyczna, którzy uzupełniając się świadczą opiekę nad pacjentami w ich domach.

Swoje powołanie w udzielaniu wysokospecjalistycznej pomocy zespół realizuje na dwa sposoby: poznanie i rozumienie. Pełne „poznanie” drugiego człowieka nie jest możliwe bez zaufania. Zaufanie jest bowiem tą wartością, dzięki której możliwe staje się nawiązanie więzi, bez której trudno jest dotrzeć do świata bólu, cierpienia i choroby naszego pacjenta. Najważniejsze dla naszego zespołu to wspólne trwanie i bycie razem w długotrwałej chorobie dając wyraźne przesłanie:

Będziemy z Tobą.
Z nami łatwiej.
Pomożemy Ci.

Informacje

Rejestracja pacjentów możliwa
od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:00 – 10:00


Kontakt