"NIEBIESKI PARASOL" Małgorzata Chmielewska

Niepubliczny Zakład Domowej Opieki Paliatywnej i Długoterminowej

Organizacja udzielania świadczeń zdrowotnych i zadania w Poradni Medycyny Paliatywnej:

  1. Świadczenia gwarantowane w warunkach ambulatoryjnych są przeznaczone dla Świadczeniobiorców, których stan ogólny jest stabilny oraz którzy mogą przybyć do poradni medycyny paliatywnej sami lub którzy ze względu na ograniczoną możliwość poruszania się wymagają porad lub wizyt w domu;
  2. Świadczenia gwarantowane w warunkach ambulatoryjnych obejmują nie więcej niż 2 porady lub wizyty w domu w tygodniu.

Czytaj więcej...

Do Hospicjum domowego przyjmowani są pacjenci z miasta Ełk oraz powiatu ełckiego z rozpoznaną i potwierdzoną badaniem histopatologicznym chorobą nowotworową po zakończonym leczeniu przyczynowym, u kresu życia, z trudnymi do opanowania objawami towarzyszącymi chorobie (ból, nudności, wymioty, duszności itp.).

Do zarejestrowania pacjenta potrzebne jest:

Czytaj więcej...

Chory leczony żywieniem dojelitowym w warunkach domowych to osoba niewymagająca dalszej hospitalizacji. Stan jej zdrowia umożliwia bezpieczne leczenie w warunkach domowych bez konieczności stałej kontroli i całodobowej obserwacji. Jednak brak możliwości wystarczającego karmienia drogą naturalną powoduje, że chory wymaga całkowitego lub uzupełniającego, długotrwałego (ponad 2 miesiące) podawania substancji odżywczych drogą sprawnie działających odcinków przewodu pokarmowego.

Czytaj więcej...

Pielęgniarska Opieka Długoterminowa realizuje świadczenia w domu pacjenta obłożnie i przewlekle chorego zapewniając świadczenia pielęgniarskie i przygotowując ich oraz ich rodziny do samoopieki i samopielęgnacji.

Warunkiem objęcia opieką chorego przez pielęgniarkę opieki długoterminowej jest:

Czytaj więcej...

Informacje

Rejestracja pacjentów możliwa
od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:00 – 10:00


Kontakt