"NIEBIESKI PARASOL" Małgorzata Chmielewska

Niepubliczny Zakład Domowej Opieki Paliatywnej i Długoterminowej

Do Hospicjum domowego przyjmowani są pacjenci z miasta Ełk oraz powiatu ełckiego z rozpoznaną i potwierdzoną badaniem histopatologicznym chorobą nowotworową po zakończonym leczeniu przyczynowym, u kresu życia, z trudnymi do opanowania objawami towarzyszącymi chorobie (ból, nudności, wymioty, duszności itp.).

Do zarejestrowania pacjenta potrzebne jest:

  • skierowanie (jak do poradni specjalistycznej),
  • kserokopię kart informacyjnych potwierdzające rozpoznaną chorobę,
  • kserokopie badań diagnostycznych,
  • potwierdzenie ubezpieczenia (legitymacja emeryta, rencisty, dla osób bezrobotnych zaświadczenie z Urzędu Pracy o odprowadzaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne, dla osób prowadzących własną działalność gospodarczą ostatni dowód wpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne, dla osób zatrudnionych będących na zwolnieniu lekarskim - ostatni odcinek ZUS RMUA).

Według umowy z NFZ chory pozostaje również pod opieką lekarza pierwszego kontaktu, który np. kieruje pacjenta na badania diagnostyczne oraz wystawia zlecenia na transport.

Zgłoszenia chorych odbywają się od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 10:00.

Rejestracji chorych należy dokonać w siedzibie Zakładu.

Informacje

Rejestracja pacjentów możliwa
od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:00 – 10:00


Kontakt