"NIEBIESKI PARASOL" Małgorzata Chmielewska

Niepubliczny Zakład Domowej Opieki Paliatywnej i Długoterminowej

Pielęgniarska Opieka Długoterminowa realizuje świadczenia w domu pacjenta obłożnie i przewlekle chorego zapewniając świadczenia pielęgniarskie i przygotowując ich oraz ich rodziny do samoopieki i samopielęgnacji.

Warunkiem objęcia opieką chorego przez pielęgniarkę opieki długoterminowej jest:

  1. wniosek wystawiony przez lekarza rodzinnego,
  2. kwalifikacja pielęgniarska do objęcia opieką,
  3. zgoda pacjenta wyrażona na piśmie.

Pielęgniarska Opieka Długoterminowa realizuje świadczenia pielęgniarskie w domu chorego (także w Domu Pomocy Społecznej) w dni powszednie, tj. od poniedziałku do piątku, a w soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy w medycznie uzasadnionych przypadkach.

Pielęgniarka realizuje opiekę według ustalonego procesu pielęgnowania wg koncepcji pielęgnowania V. Henderson, D. Orem, C. Roy i innych oraz stanu zdrowia pacjenta w zakresie czynności:

  • pielęgniarskich,
  • zapobiegawczych,
  • diagnostycznych,
  • leczniczych,
  • rehabilitacyjnych.

Informacje

Rejestracja pacjentów możliwa
od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:00 – 10:00


Kontakt