"NIEBIESKI PARASOL" Małgorzata Chmielewska

Niepubliczny Zakład Domowej Opieki Paliatywnej i Długoterminowej

Organizacja udzielania świadczeń zdrowotnych i zadania w Poradni Medycyny Paliatywnej:

 1. Świadczenia gwarantowane w warunkach ambulatoryjnych są przeznaczone dla Świadczeniobiorców, których stan ogólny jest stabilny oraz którzy mogą przybyć do poradni medycyny paliatywnej sami lub którzy ze względu na ograniczoną możliwość poruszania się wymagają porad lub wizyt w domu;
 2. Świadczenia gwarantowane w warunkach ambulatoryjnych obejmują nie więcej niż 2 porady lub wizyty w domu w tygodniu.
 3. Warunkami realizacji świadczeń gwarantowanych są:
  • przedstawienie skierowania wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego;
  • wskazanie medyczne, a w szczególności fakt występowania u Świadczeniobiorcy jednostki chorobowej, o której mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia, nierokującej nadziei na wyleczenie.
 4. Świadczenia gwarantowane realizowane w warunkach ambulatoryjnych w poradni medycyny paliatywnej obejmują:
  • porady i konsultacje lekarskie w poradni lub w domu świadczeniobiorcy, w tym również świadczeniobiorcy, który nie został zakwalifikowany do hospicjum domowego;
  • porady psychologa w poradni lub w domu świadczeniobiorcy;
  • świadczenia pielęgniarskie w poradni lub w domu świadczeniobiorcy.

Informacje

Rejestracja pacjentów możliwa
od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:00 – 10:00


Kontakt