"NIEBIESKI PARASOL" Małgorzata Chmielewska

Niepubliczny Zakład Domowej Opieki Paliatywnej i Długoterminowej

Informacje i potrzebne druki

Pacjenci do Hospicjum Domowego są przyjmowani na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego

w sytuacjach uzasadnionych względami medycznymi. Rejestracja pacjentów odbywa się zarówno osobiście (bądź przez członków rodziny, czy też osoby trzecie), jak i telefonicznie, z wyznaczeniem dnia i godziny realizacji świadczenia zdrowotnego.

Warunkiem objęcia opieką chorego przez pielęgniarkę opieki długoterminowej jest komplet dokumentów:

– wypełnia lekarz POZ oraz – wypełnia lekarz POZ i pielęgniarka środowiskowa wystawiony przez lekarza rodzinnego.

Rejestracja pacjentów odbywa się zarówno osobiście, (bądź przez członków rodziny, czy też osoby trzecie), jak i telefonicznie, z wyznaczeniem dnia i godziny realizacji świadczenia zdrowotnego.

Kwalifikacja do leczenia żywieniowego w warunkach domowych odbywa się w poradni chorób jelitowych lub w ośrodku prowadzącym leczenie żywieniowe w warunkach domowych.

Do Poradni Medycyny Paliatywnej pacjenci winni zgłaszać się z wypełnionym drukiem

.

Informacje

Rejestracja pacjentów możliwa
od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:00 – 10:00


Kontakt

Nasza siedziba